Важно

Асоциация Джърсей България лого

Обява

Общото събрание на  Развъдна Асоциация Джерсей България (РАДБ) ще се проведе на 24.07.20202 в гр. Пловдив от 10.00 в сградата на . . . . .

Моля членовете на асоциацията който няма да могат да присъстват да се свържат с  организаторите на събранието.