Джерсей за по-висока ефективност

Джерсей за по-висока ефективност и по-висок доход

René и Mark Beers имат една хубава ферма в Zuidermeer (Нидерландия) с модерно изграден нов обор. След като квотата за мляко отпадна те потърсиха възможността да отглеждат възможно най-оптималната порода крави.

С преминаването към отглеждане на Джерсей, техният план вече беше в състояние да бъде осъществен както беше разчетен преди година – да продължат да доят 250 млечни крави, но вече само от породата Джерсей.

В края на 2016 г. в тяхната ферма влизат 15 лактиращи крави Джерсей от Дания. В рамките на 3 години, съществуващите крави в старото изцяло са преминали само на породата Джерсей – крави кафеви потенциални шампиони.

Икономическа крава

Марк, след като беше прочел за Джерсея в едно фермерско списание, веднага се ентусиазира. Той пояснява: „Причината да преминем на Джерсей е въвеждането на регулацията на фосфатните емисии. Тъй като не бяхме обезпечени с достатъчно земя, не можехме да отглеждаме собствените си подрастващи животни във фермата.

Трябваше да намалим с 8,3% фосфатните емисии спрямо тези от 2015 г. С преминаването към Джерсей вече имахме възможността да отглеждаме не само 250 двойни крави, но и нашите млади животни, без да се налага да се купуват фосфатни квоти“. Рене добавя: „Ние главно търсихме ефективната за нас крава. Вече имахме животни от породата Джерсей вече 25 години, но поради млечната квота (маслената референция най-вече) тя не беше подходяща през този период. Ето защо ние преминахме изцяло на Джерсей.“

Джерсей от Дания

„Нашият нов обор беше готов и първата група от 15 лактиращи крави Джерсей пристигна от Дания. Те бяха част от групата на 102 крави, внесени в Нидерландия от Даниш Джърси Експорт.“

Рене и Марк сами подбраха животните в Дания, които искаха да закупят. „Принципно решихме изцяло да преминем на Джерсей. Юниците, доставени във фермата се отделиха в рамките на 6 месеца. За да ускорим преходния процес в стадото използвахме бици от Белгийско синьо говедо за заплождане на Холщайн кравите и предимно сексирана сперма на бици Джерсей за оставите Джерсей“ – обясни Марк.

„Получиха се доста коментари за извършеното. Изследователският клуб по животновъдство ни посетиха три месеца, след като получихме първите Джерсейски приплпди. От тогава не чухме повече негативни коментари за направеното от нас“ – отговори Марк.

По-нисък фосфатен клас емисии
Що се отнася до по-ниския млечен добив (със значително висок % масленост) Джерсеят попада в по-ниския фосфатен клас емисии: 42 кг за Холщайна, в сравнение от 34,8 кг при Джерсея.

Поради тази разлика беше възможно във фермата да се доят допълнително 20 крави Джерсей, осигуряващи по-висок доход поради тяхната по-висока производствена ефективност. Хранителната дажба за Джерсея съдържа 16 кг сухо вещество, с включени концентратни фуражи – превърнато в 5900 кг мляко с 6,28% мазнини и 4,12% протеин. Холщайнът произвежда 8500 кг мляко с 4,35% мазнини и 3,54% протеин, но получени от 22 кг сухо вещество с включени концентратни фуражи.

Риа, Рене и Марк Бирс и Мариса де Руйтер в хамбара със своите юници
Риа, Рене и Марк Бирс и Мариса де Руйтер в хамбара със своите юници

Джерсейте са истински пасищни животни. Те са на пасището независимо от лошото време. В допълнение те могат да бъдат хранени и с по-нискокалорични дажби.

„Направените записи при нас в стадото за продължителността на живот се дължи основно на качествата на Джерсейте“ – каза Рене, а Марк доволно допълва „Забелязахме, че Джерсеят е с висока заплодяемост – 2-3 дни след отелване може да ги видиш отново разгонени. Тяхно допълнително предимство са рядко проверяваните ендометрити“ – казва Рене.

„В рамките на 3 години се надяваме породата Джерсей да се превърне в национална кауза! Щастливи сме, че преминахме на Джерсей като обект на работа, който ни носи удовлетворение и отлични приходи“ – зключава Марк.

Вкусни млечни продукти

Част от млякото се преработва във фермата в йогурт, сметана, кефир и др. От магазина на фермата, предлаганите млечните продукти достигат до частните потребители, които предпочитат чистите и качествени продукти.
Млякото от Джерсея придава допълнителен богат аромат на продуктите от него.

За повече информация се обърнете към Развъдна Асоциация Джерсей България, като официален представител на Даниш Джърси Експорт.

За повече информация, не се колебайте да се свържете с:
 Развъдна Асоциация Джерсей България (РАДБ)

 • Нилс Йоргенсен
 • Рун кутии 93
 • DK-6500 Vojens
 • Моб. +45 20 49 00 61
 • Имейл: dje@djexport.dk

предимства и недостатъци

 • ÷ по-нисък клас на фосфати
 • + решение за стар хамбар, където Холщайн вече не пасва
 • + ефективност на подаване
 • + плодовитост
 • + лекота на отелване
 • + жизненоважни телета
 • + продължителност на живота + знак
 • + по-високи печалби – остатъчна стойност на разположение – продажби на телета

Датски партньор за износ на Джърси в Холандия (холандски език):

de meeuw

LIVESTOCK

Jan Willem Elsenga
 • jwelsenga © xs4all.n1
 • +31 6 53 37 55 48
Pieter de Vries
 • pj_devries@kpnmail.n1
 • +31 6 40 22 43 59

Мярка COVID-19: методи са изчислени ставките

Мярката за извънредната помощ вече се казва мярка 21, а проектонаредбата за нейното прилагане е на обществено обсъждане

Мярка COVID-19: Вижте по какви методи са изчислени ставките
Министерството на земеделието публикува проект на Наредба за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и Малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони (2014 – 2020).

Мярка COVID-19: Колко ще получат фермери, заявили по-малко за 2020 г.?

Общият размер на бюджета на мярката е 46.2 млн. евро, които са 2% спрямо общия бюджет на ПРСР.

В доклада с мотивите е посочено, че финансовият ресурс за компенсиране на всеки сектор е изчислен на база на извършените разходи средно на един зает в стопанствата – за дезинфекция, предпазни средства, наемане на допълнителен персонал поради карантиниране на постоянни работници, транспорт и др.

Плащането на стопанство в секторите плодове, зеленчуци, животновъдство, пчеларство, винено грозде, маслодайна роза и декоративни растения и цветя се базира на средния разход на един зает в съответния сектор, съобразен както със заетостта в тях, така и с размера на стопанствата.

Земеделският зам.-министър Лозана Василева уточнява, че специално в розопроизводството, производството на декоративни растения и пчеларството вече са налични данни за значително по-малко приходи спрямо предходната година. Причината се крие в почти пълното затваряне на каналите за реализация на продукцията.

Данните сочат за спад от над 30% за розовия цвят, около 40% за декоративните растения и близо 15% за пчелния мед.

Подобна ситуация се очертава и пред лозаро-винарския сектор поради драстичното свиване на потреблението през периода. Ето защо при изчисленията за средните размери на плащанията на стопанство при тези сектори е използван метод, основан на съотношение на стандартните разлики на отделните производства.

Липсата на индивидуална идентификация при животните с концентратен тип на хранене – птици и свине (с изключение на свине-майки) и с цел прилагане на еднакъв подход при тях, е наложило разработване на модел на плащане на база среден разход на един зает в свиневъдните и птицевъдните ферми, съобразно броя на заетите в тях лица. Тук се вземат предвид допълнителните разходи за защитни облекла и други предпазни средства, както и за дезинфекция на контактни повърхности.

По думите на Лозана Василева останалите сектори – зърнени, маслодайни, протеинови и други полски култури, също ще могат да се възползват от мярката за COVID-19, въпреки че в резултат от по-високата си конкурентоспособност и пазарен потенциал те се справят по-успешно в кризисни ситуации, подобни на настоящата. Плащането ще се осъществи под формата на плащане на един зает, съобразно броя на заетите в стопанствата лица.

Предвиден е ресурс и за малките и средни предприятия (МСП) в агрохранителната индустрия. Те ще могат да избират между два вида плащания – компенсации за регистриран спад на оборота за март – юни 2020 г. спрямо същия период на предходната година, или плащане средно на един зает в предприятието.

От ресорното министерство припомнят, че предложените за гласуване текстове са били обсъдени с браншовите организации и заинтересованите страни на две видеоконферентни срещи. След това предложението на Управляващия орган (УО) за 8-мо изменение на ПРСР 2014-2020 г. получи одобрение от Комитета по наблюдение.

Помощта по мярката ще бъде отпусната под формата на еднократно платима сума за земеделски стопани и МСП. Земеделските стопани, които могат да се възползват от нея, са кандидатите по схемите за директни плащания през 2019 г. и 2020 г., тези по мерките от ПРСР, както и всички пчелари, свиневъди и птицевъди, одобрени за de minimis през 2019 г.

Проектът на наредба и проекта на доклад (мотиви) са публикувани за обществено обсъждане до 31 юли.

https://agri.bg/

Тестват цифровизация в реални млечни ферми

Технологиите по веригата за производство в млечни ферми

Цифровизация на различни етапи от първичното производство на млечни продукти, по-добро производство на фуражи и фуражни смеси, управление на стопанството и ефективност на ресурсите.

Върху тези проблеми се фокусира работата на Пилотен иновативен експеримент по проекта SmartAgriHubs, който се изпълнява в Испания от Регионалния клъстер „Иберия“. Това е темата на брой 154 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Европейският млечен сектор усилено се модернизира, а цифровите технологии са все по-важни. Ето защо този експеримент има за цел да цифровизира различните етапи по веригата на доставка на мляко и млечни продукти.

За да се стимулира секторът, така че той бъде по-ефективен и устойчив по отношение на разходите, се използват предимствата на по-малко използваните данни, както и на цифровите технологии. Това обаче изисква интелигентното интегриране на множество източници на данни, модели и анализи, знания и опит.

По-голяма устойчивост на производствените процеси и разработването на механизми, които да подобрят рентабилността на млечните ферми с високи здравни и социални стандарти, е съществена част от този проект. Постиженията му ще бъдат тествани и валидирани в реални стопанства и ще бъдат сравнявани с другите участници.

Активният мониторинг и управление на фермата, както и по-добрите условия за отглеждане на животните с млечно направление води до ефективно използване на природните ресурси. Това допринася за внедряването на иновативни решения в полза на европейския селскостопански сектор.

154 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на SmartAgriHubs и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.

https://agri.bg/