За породата

крави от породата джърсей

За породата Джърсей

Джерсеят като порода говедо е с дълга история. Породата, позната в съвременния си вид, води своето начало от английския остров Джърси в югоизточната част на Ламанша в близост до Франция. Джерсеят е типично говедо от млечно направление. В нашето съвремие тази порода е с широко разпространение в много региони на света – Европа, Северна Америка, Австралия, Нова Зеландия и от части в Африка и Азия. Това се дължи на ценните продуктивни качества на породата и отличната й приспособимост към широк спектър от климатични и технологични условия.

Породата Джерсей се развива изключително адаптивно при всички възможни начини на отглеждане. Отлично оползотворява пасищата, както в планинските и полупланинските райони, така и в равнините. По този начин, полупланските условия на пасищно-оборно отглеждане на Балканския полуостров се превръщат в една отлична база за отглеждане на Джерсеят.

В тази връзка в периода 2018 – 2019 г. Албания внася 8600 бременни юници от Дания за нуждите на ускореното развитие на говедовъдството си и налага породата като основна за тяхната страна.

Настъпващите климатични промени и свързаното с това засушаване, увеличаване цените на фуражите и необходимостта от оптимизиране разходите за отглеждане на говедата от фермерите беше една от главните теми на Европейския Джърси Форум през 2019 г., проведен в Прага, Чехия. Там се обяви, че породата Джерсей се превръща в стратегическа в породите от млечно направление за Европа в следващите 25- 30 години. По този повод, само Норвегия и Дания през 2019 г. 97000 Холщайн Фризийски говеда са трансформирани в Джерсей.

Съществуват няколко породни типа на животните, в зависимост от регионите и технологиите на отглеждане, както и от изискванията и предпочитанията на фермерите. Говедата от породата Джерсей са с много добре балансирани екстериорни признаци – коректно виме, здрави крайници и копита, баланс между жива маса и едрина – средно тегло около 400 кг при височина на холката от 125 см. Цветът на животните варира от светло до тъмно кафяво през сиво до почти черно.

Типично за породата Джерсей е нейната скорозрялост (първо отелване на 20 – 22 месечна възраст), леки и безпроблемни отелвания, дълъг продуктивен живот. Това е породата говедо с най-висок добив на мляко, спрямо останалите породи от млечно направление. На 100 кг жива маса тя се движи в рамките от 4500 до 8000 л при 4,6 до 6,5% масленост и 3,8 до 4,6% протеин.

Млякото на породата има изключителни вкусови и технологични качества. Ето защо млякото, като краен продукт и неговите млечни прозводни са отлична храна за деца и възрастни, особено за тези с лактознна непоносимост, поради ниската алергична реакция на организма към него.