Новините

Джерсей за по-висока ефективност

Джерсей за по-висока ефективност и по-висок доход René и Mark Beers имат една хубава ферма в Zuidermeer (Нидерландия) с модерно …
Повече информация
/ Новини

Мярка COVID-19: методи са изчислени ставките

Мярката за извънредната помощ вече се казва мярка 21, а проектонаредбата за нейното прилагане е на обществено обсъждане Мярка COVID-19: …
Повече информация
/ COVID-19, Новини
Асоциация Джърсей България лого

Важно

Обява Общото събрание на  Развъдна Асоциация Джерсей България (РАДБ) ще се проведе на 24.07.20202 в гр. Пловдив от 10.00 в …
Повече информация

Кой е с най-голям шанс за приема по подмярка 4.1.2?

Условията, критериите и документите за кандидатстване до 18 септември Условията за кандидатстване по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по …
Повече информация

Мярка 13: Обнародвани са окончателните ставки и обхват

В Държавен вестник излезе Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка …
Повече информация

Тестват цифровизация в реални млечни ферми

Технологиите по веригата за производство в млечни ферми Цифровизация на различни етапи от първичното производство на млечни продукти, по-добро производство …
Повече информация

Новина от Фермата Ламбер

Двупосочното стадо с кръстосана порода даде възможност на бизнеса да увеличи производството, като същевременно намали броя на запасите. (още…) …
Повече информация
/ Новини