За нас – Развъдна Асоциация Джерсей България

Новините

За нас – Развъдна Асоциация Джерсей България  

Развъдна Асоциация Джерсей България (РАДБ) e oснована през месец март 2020 г. Нейната дейност и развъдна програма са утвърдени от МЗХГ със Заповед:  РД 09-83/03.02.2020
Асоциацията е юридическо лице с нестопанска цел за работа в обществена полза.

    РАДБ има за цел:

  – Да увеличава поголовието на породата чистопроден Джерсей и да разширява нейното разпространение в България;
– Да превърне чистопородния Джерсей в стратегическа порода на млечното направление в говедовъдството за България;
  – Да развива ценните биологични качества на тази уникална порода говеда за производство на висококласно сурово мляко с изключителни вкусови, физикохимични и технологични показатели;
  – Да подпомага фермерите в прилагане на най-актуалните съвременни практики за постигане и поддържане на нивата на продуктивност и стандарти за качество на тяхната дейност;
  – Да насочва членовете на Асоциацията към най-подходящите системи и технологии при отглеждане и развъждане на породата Джерсей;
  – Да подпомага фермерите за установяване на устойчиво развитие на техните стопанства и бизнес, за постигане на икономическа ефективност и конкурентоспособност в бранша.
      Развъдна Асоциация Джерсей България поддържа националните развъдни книги на породата Джерсей и нейната генеалогична структура. Сдружението извършва всички селекционни дейности, които касаят окачествяването на продуктивните качества на животните в стадата на членовете на Асоциацията.
      Развъдна Асоциация Джерсей България предлага на всички фермери още:
  – Разработване и прилагане на селекционни програми и случни планове за развитие на генетичния потенциал на породата Джерсей;
  – Внос на висококласни разплодни животни и генетичен материал на разплодници от най-актуалните генеалогични линии.
  – Подпомага разработване на инвестиционни проекти;
  – Организира обучения, като работи в полза, както на членовете на РАДБ, така и на всички фермери, които споделят ценностната система на Развъдна Асоциация Джерсей България.

Джърси добитък

 

 

Please Login to Comment.