Развъдна Асоциация Джерсей България

 Развъдна Асоциация Джерсей България (РАДБ)

Oснована през месец март 2020 г. Нейната дейност и развъдна програма са утвърдени от МЗХГ със Заповед:  РД 09-83/03.02.2020
Асоциацията е юридическо лице с нестопанска цел за работа в обществена полза.

Развъдна Асоциация Джерсей България (РАДБ) има за цел:

  – Да увеличава поголовието на породата чистопроден Джерсей и да разширява нейното разпространение в България;
– Да превърне чистопородния Джерсей в стратегическа порода на млечното направление в говедовъдството за България;

  – Да развива ценните биологични качества на тази уникална порода говеда за производство на висококласно сурово мляко с изключителни вкусови, физикохимични и технологични показатели;
  – Да подпомага фермерите в прилагане на най-актуалните съвременни практики за постигане и поддържане на нивата на продуктивност и стандарти за качество на тяхната дейност;

  – Да насочва членовете на Асоциацията към най-подходящите системи и технологии при отглеждане и развъждане на породата Джерсей;
  – Да подпомага фермерите за установяване на устойчиво развитие на техните стопанства и бизнес, за постигане на икономическа ефективност и конкурентоспособност в бранша.

      Развъдна Асоциация Джерсей България поддържа националните развъдни книги на породата Джерсей и нейната генеалогична структура. Сдружението извършва всички селекционни дейности, които касаят окачествяването на продуктивните качества на животните в стадата на членовете на Асоциацията.

      Развъдна Асоциация Джерсей България предлага на всички фермери още:
  – Разработване и прилагане на селекционни програми и случни планове за развитие на генетичния потенциал на породата Джерсей;
  – Внос на висококласни разплодни животни и генетичен материал на разплодници от най-актуалните генеалогични линии.
  – Подпомага разработване на инвестиционни проекти;
  – Организира обучения, като работи в полза, както на членовете на РАДБ, така и на всички фермери, които споделят ценностната система на Развъдна Асоциация Джерсей България.

За породата

крави от породата джърсей

За породата Джърсей

Джерсеят като порода говедо е с дълга история. Породата, позната в съвременния си вид, води своето начало от английския остров Джърси в югоизточната част на Ламанша в близост до Франция. Джерсеят е типично говедо от млечно направление. Цялата публикация „За породата“

За контакти

Форма за  обратна връзка

   

  Кои сме ние?

  КОИ СМЕ НИЕ

  Развъдна Асоциация Джерсей България. Асоциацията е юридическо лице с нестопанска цел за работа в обществена полза и има за цел да увеличи поголовието на породата чистопороден Джерсей и да разширява нейното разпространение в България

  За нас

  Развъдна Асоциация Джерсей България подпомага фермерите, членове на Сдружението в основните дейности на вашето стопанство. Нашата асоциация е част от Европейския Джърси Форум  – сдружението на фермерите, които отглеждат Джерсей в стопанствата си. Така можем да ви представим всички нови позитивни тенденции от джерсейското европейско семейство – нови подходи и технологични решения, насоки за хранене и развъждане, начини на преработване на собствената ви продукция и още много други интересни факти и насоки.

   Развъдна Асоциация Джерсей България, като стратегически партньор на Даниш Джърси Експорт – Дания, съдейства на всички желаещи фермери да организира внос на елитни бременни юници директно от най-високо продуктивните ферми на Дания. Подборът на разплодните млади животни се осъществява чрез индивидуална селекция на място, директно от различни ферми, където вие, заедно с наш експерт правите своя избор. Там получавате пълна информация за произхода и потенциала на предлаганите за покупка бременни юници и данни за използваните бици за тяхното заплождане. РАДБ се ангажира с доставката на точно избраните от вас животни и с предоставяне на цялата официална информация и документи за тях. Ние ви предлагаме реални цени и гарантирано качество.

  Развъдна Асоциация Джерсей България е в тесен контакт с една от най-големите генетични компании – Вайкинг Дженетикс, Дания. Ние можем да ви осурим, освен утвърдените от нашата развъдна програма преценки, така и допълнителна генеалогична оценка за потенциала на младите разплодни животни във вашите стада. Това се осъществява само с един тампон с взета капка кръв от ухото на животното. Тези проби се изпращат организирано с наша помощ до Вайкинг Дженетикс, Дания за изследване, с възможност да използваме невероятната база данни и изследователски опит на нашите партньори. Така РАДБ, на база на всички селекционни оценки, ще ви помогне да вземете информирано решение за бъдещето на всяко едно разплодно женско животно във вашето стадо.

  Още през следващата година Развъдна Асоциация Джерсей България ще може да предостави на всички свои членове дози дълбоко замразена сперма от най-елитните Джерсейски биции, предлагани в Европа, при това на специални цени за вас.

  Насоки

  Развъдна Асоциация Джерсей България разработва насочваща репродуктивна програма с Джерсейски бици за поглъщателно кръстосване на нископродуктивната част на популацията в стадата, където се отглеждат други породи. Това ще ви позволи да осигурите от получените кръстоски по-висока производствена ефективност при добива на мляко – повече количество с високо качество. Погрижилисме се да ви дадем и решение за справяне с мъжките телета за угояване чрез специални програми за развъждане, за да получите максимална цена при продажбата им за клане.

  Развъдна Асоциация Джерсей България разработва различни схеми за обучение на фермерите, членове на Сдружението. Целта ни е да помагаме за развитие на потенциала и ефективността на вашите стопанства. Когато сме заедно сме по-силни!


  В сайта на Развъдна Асоциация Джерсей България  (https://jersey-bulgaria.eu/) ще намерите качествено съдържание по теми за чистопородния Джерсей: история, стратегия, предприемачество и начини за  отглеждане и превръщането на Джерсей в стратегическа порода от млечното направление за говедовъдството в България;